Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN NGUYÊN

---------------------------

Số 01/VBCB-NN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 03 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 0318350750

Địa chỉ: Số 440/26 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN THỊ BẢO NGỌC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079193015261   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

Điện thoại cố định: 0966098981   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Văn Khải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052079025903   ngày cấp: 12/08/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Đồng hồ oxy
2Đồng hồ oxy treo tường
3Máy hút dịch
4Máy đo huyết áp
5Bơm tiêm điện
6Băng ca
7Giường y tế
8Tủ thuốc
9Bàn lấy máu
10Dây truyền dịch
11Phim X quang
12Giấy điện tim
13Máy thử đường huyết
14Máy đo điện tim 3 kênh
15Máy đo điện tim 6 kênh
16Máy xông khí dung
17Máy truyền dịch điện
18Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)