Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM

---------------------------

Số 05/CV-CS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 21 tháng 03 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 1101752752

Địa chỉ: Lô K4, đường số 10, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại : 3900979 Fax:  3900579

Email: nguyendt@outlook.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đinh Thái Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023111851   ngày cấp: 08/10/2015   nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 3900979   Điện thoại di động: 0907373663

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Dương Thị Bé Tí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321415085   ngày cấp: 11/07/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Dương Thị Bé Tí
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số