Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ

---------------------------

Số 032017/PL- AP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0104356071

Địa chỉ: Phòng 404, Nhà B12 Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0466837299 Fax:  0437860048

Email: hoa@yteanphu.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Văn Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162563289   ngày cấp: 25/10/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0973048061   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: PHẠM VĂN TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 126563289   ngày cấp: 25/10/2013   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 96 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    PHẠM VĂN TRUNG
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số