Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

---------------------------

Số 0717/SYT-TTC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Mã số thuế: 0305920259

Địa chỉ: 188/7 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THÁI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025333965   ngày cấp: 06/04/2011   nơi cấp: Công An tỉnh Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0903748485   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271303172   ngày cấp: 09/02/2011   nơi cấp: CA Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250766149   ngày cấp: 23/10/2012   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dụng cụ đóng lỗ thông liên thất VSD
2Xi măng dùng trong chấn thương chỉnh hình
3Nút chặn xi măng
4Vít dây chằng chéo tự tiêu cho xương đùi và xương chày chất liệu 75% Amorphous PLDLA với 25% Biphasic Calcium Phosphate (80% TCP/20% HA), đường kính 7- 10 mm, dài 25mm, 30mm
5Vít chốt vòng treo gân có chốt bằng hợp kim Titanium TA6VELI; Vòng treo làm bằng Polyethylene Terephtalate (PET) có 6 cỡ từ 15-40mm, bước tăng 5mm; Dây kéo chốt có đường kính 0.8mm
6Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới lồi cầu đùi 5-13 lỗ, dài 155-315mm
7Nẹp khoá Titanium thế hệ mới đầu trên xương đùi 4-12 lỗ, dài 139-283mm
8Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới bản rộng 5-18 lỗ, dài 98-332mm, sử dụng vít khoá 4.5mm
9Nẹp khoá LC-LCP Titanium thế hệ mới bản hẹp 5-16 lỗ, dài 98-296mm, sử dụng vít khoá 4.5mm
10Nẹp khóa LC-LCP Titanium thế hệ mới bản hẹp 4-12 lỗ, dài 63-161mm, sử dụng vít khoá 3.5mm
11Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt ngoài Plate I có 4-16 lỗ, dài 83-239mm.
12Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt ngoài Plate II có 5-13 lỗ, dài 82-262mm.
13Bộ Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày giữa 4-10 lỗ, dài 106-214mm.
14Bộ Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày, 5-13 lỗ, dài 145-305mm
15Bộ Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt trong chữ T, 4-8 lỗ, dài 60-108mm
16Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu dưới xương chày mặt trong 4-14 lỗ, dài 117-252mm
17Bộ Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu dưới xương chày mặt ngoài 5-21 lỗ, dài 80-288mm
18Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới xương đòn có móc 4-7 lỗ, chiều dài móc 15mm và 18mm
19Nẹp khóa LCP titanium thế hệ mới xương đòn chữ S có 6-8 lỗ, dài 94-120mm
20Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới đầu trên xương cánh tay 3-13 lỗ, dài 110-290mm
21Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới mỏm khuỷu 2-12 lỗ, dài 86-216mm
22Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới mặt lưng ngoài lồi cầu cánh tay có cạnh ốp xương 3-14 lỗ, dài 65-208mm
23Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới mặt trong lồi cầu cánh tay không có cạnh ốp xương 3-14 lỗ, dài 59-201mm
24Nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới đầu dưới xương quay đa hướng VRP 2.0, dài 5-13cm
25Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới mắt xích thẳng 4-22 lỗ, dài 52-264mm
26Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới chữ T, 3-6 lỗ, dài 47-80mm, sử dụng vít khoá 3.5mm
27Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới chữ T, 3-5 lỗ, dài 52-74mm, sử dụng vít khoá 3.5mm
28Nẹp khoá LCP Titanium thế hệ mới chữ T, 3-6 lỗ, dài 46.5-79.5mm, sử dụng vít khoá 3.5mm
29Bộ Đinh chốt titanium F1 thế hệ mới, dùng cho đầu trên xương đùi, đường kính đầu xa 9-11mm, dài 170 và 200mm
30Bộ Đinh chốt Titanium F2 thế hệ mới, dùng cho thân xương đùi và đầu trên xương đùi, đường kính đầu xa 10-12mm, dài 300-460mm
31Bộ Đinh chốt Titanium F3 thế hệ mới, dùng cho thân xương đùi và liên mấu chuyển xương đùi, đường kính 10-12mm, dài 320-460mm
32Bộ Đinh chốt Titanium UTN thế hệ mới, dùng cho xương chày, đường kính 8-11mm, dài 260-420mm
33Vít rỗng xương thuyền Titanium thế hệ mới, dài 14-28mm, đường kính từ 2.5 đến 6.5mm, bước nhảy 0.5mm
34Vít khoá đa hướng Titanium 2.5mm, dài từ 8-34mm, sử dụng cho Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay VRP 2.0
35Vít đa hướng Titanium 2.5mm, dài từ 8-34mm, sử dụng cho Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay VRP 2.0
36Vít khóa titanium 2.4mm, tự taro, dài 8-30mm
37Vít khóa titanium 2.7mm, tự taro, dài 8-60mm
38Vít khóa titanium 3.5mm, tự taro, dài 10-65mm
39Vít khóa titanium 5.0mm, tự taro, dài 14-100mm
40Vít xương cứng titanium 2.4mm, tự taro, dài 8-40mm
41Vít xương cứng titanium 3.5mm, tự taro, dài 12-50mm
42Vít xương cứng titanium 4.5mm, dài 16-60mm
43Vít xương xốp titanium 4.0mm, dài 20-50mm
44Vít xương xốp titanium 6.5mm, dài 20-50mm
45Miếng đệm vít khóa 3.5mm, dày 2mm
46Miếng đệm vít khóa 5.0mm, dày 2mm
47Bộ Nẹp khóa mấu chuyển DHS, dài 3 lỗ
48Bộ Đinh chốt F1, dùng cho đầu trên xương đùi, đường kính đầu xa 9-11mm, dài 170 và 200mm
49Bộ Đinh chốt F2, dùng cho thân xương đùi và đầu trên xương đùi, đường kính đầu xa 10-12mm, dài 300-460mm
50Bộ Đinh chốt UTN dùng cho xương chày, đường kính 8-11mm, dài 260-420mm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)