Hồ sơ đã công bố

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

---------------------------

Số 240/CV-VTTB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 06 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Mã số thuế: 102010000073833

Địa chỉ: Số 40 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 40 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 38523065    Fax: 38523065

Email: qlkhdt.nimec@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Thanh Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013179332   ngày cấp: 09/04/2009   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 38523065   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Chu Hồng Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091087286   ngày cấp: 18/12/2008   nơi cấp: Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 288  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Giường y tế10000
2Tủ đầu giường5000
3Bồn rửa tay y tế500
4Nguồn sáng, camera nội soi100
5Đèn khám 1000
6Dụng cụ rửa mũi5000
7Tủ an toàn sinh học50

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)