Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC MỸ VIỆT

---------------------------

Số 01/VBCB-MV/2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC MỸ VIỆT

Mã số thuế: 0312209920

Địa chỉ: 93 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: CAI QUANG VINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025070000135   ngày cấp: 19/09/2016   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát

Điện thoại cố định: 0938779169   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phan Ngọc Khóa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182459153   ngày cấp: 19/10/2013   nơi cấp: Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thuỷ tinh thể mềm, một mảnh SAL 302A
2Thuỷ tinh thể mềm, một mảnh SAL 302AC
3Thuỷ tinh thể mềm, một mảnh SAL P302A
4Thuỷ tinh thể mềm, một mảnh SAL P302AC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)