Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LÊ BẢO

---------------------------

Số 01-PLTBYT/LB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LÊ BẢO

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0301383980

Địa chỉ: 09 NGÔ TẤT TỐ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0838993030 Fax:  0838993030

Email: lebabellco2009@yahoo.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HÀO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022259376   ngày cấp: 24/07/2013   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0908419968   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: LÊ VĂN PHÚ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025704451   ngày cấp: 11/03/2013   nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 78 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    LÊ VĂN PHÚ
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số