Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

---------------------------

Số 22072017/ CV - VKM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 22 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0500574725

Địa chỉ: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0432222239 Fax: 

Email: phamhai@vikomed.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Yang Jae Kwan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M14080340   ngày cấp: 11/07/2013   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao và TM Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 0432222239   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhất

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012763537   ngày cấp: 17/03/2005   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48 tháng.

(2) Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125095476   ngày cấp: 22/07/2010   nơi cấp: Công An Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72 tháng.

(3) Họ và tên: Hà Mạnh Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031082001179   ngày cấp: 31/12/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
  Nguyễn Hữu Nhất
  Văn bằng.
  Chứng chỉ.Nguyễn Bá Đức
  Văn bằng.
  Chứng chỉ.Hà Mạnh Đạt
  Văn bằng.
  Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số