Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THANH QUÝ

---------------------------

Số 05-07/17/VBHC/TQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THANH QUÝ

Mã số thuế: 0301428399

Địa chỉ: 599 SƯ VẠN HẠNH, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRƯƠNG XUÂN ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023283779   ngày cấp: 14/05/2008   nơi cấp: CA TP.HCM

Điện thoại cố định: 0903804078   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: HUỲNH THỊ HỒNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0791611003031   ngày cấp: 13/01/2017   nơi cấp: CA. TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: TRƯƠNG XUÂN HUỆ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020097329   ngày cấp: 08/01/2014   nơi cấp: CA TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thủy tinh thể nhân tạo C-Flex System Pack - 570C
2Thủy tinh thể nhân tạo Superflex System Pack - 620H
3Thủy tinh thể nhân tạo C-FIex Aspheric System Pack- 970C
4Thủy tinh thể nhân tạo Superflex Aspheric System Pack - 920H
5Thủy tinh thể nhân tạo M-flex System Pack - 630F, 630N
6Thủy tinh thể nhân tạo M-flex T System Pack- 588F, 638F
7Thủy tinh thể nhân tạo T-flex Aspheric System Pack - 573T,623T
8Thủy tinh thể nhân tạo Sulcoflex System Pack - 653L
9Thủy tinh thể nhân tạo Sulcoflex Toric System Pack –653T
10Thủy tinh thể nhân tạo Sulcoflex Multifocal System Pack -653F
11Thủy tinh thể nhân tạo Rayone Spheric-RAO100C
12Thủy tinh thể nhân tạo Rayone Aspheric-RAO600C

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)