Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DONGKUK VIỆT NAM

---------------------------

Số 28072018

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Thọ , ngày 28 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Thọ

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DONGKUK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600283258

Địa chỉ: Lô số 10, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DONGKUK VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô số 10, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02106252901    Fax: 02103857365

Email: dongkukvn@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lee Su Wang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M81849039   ngày cấp: 14/02/2013   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02106252901   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Tư

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 132135587   ngày cấp: 26/04/2008   nơi cấp: CA Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131211028   ngày cấp: 08/08/2005   nơi cấp: CA Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 132  tháng.

(3) Họ và tên: Vy Thị Thanh Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131684742   ngày cấp: 26/10/2011   nơi cấp: CA Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131470473   ngày cấp: 30/11/2013   nơi cấp: CA Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Toán và thống kê

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 132  tháng.

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131332492   ngày cấp: 17/03/1998   nơi cấp: CA Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

(6) Họ và tên: Cao Thị Thanh Lê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111523499   ngày cấp: 04/06/2007   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 132  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bao cao su nam 100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)