Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

---------------------------

Số 04/17/VBCB/HAD/MB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0303244037

Địa chỉ: J1 - J5 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Dương Thuỳ Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 087165000093   ngày cấp: 11/10/2017   nơi cấp: Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838644587   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hoàng Đình Ấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 045068009534   ngày cấp: 09/05/2021   nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đào Hoàn Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040079007378   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vật tư tiêu hao, dụng cụ dùng trong y tế
2Vật tư xét nghiệm và sinh phẩm dùng trong y tế
3Dung dịch và chế phẩm sát khuất dùng trong y tế
4Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro và phụ kiện
6Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)