Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS

---------------------------

Số 01/DKPL-SPS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0102192364

Địa chỉ: SỐ 116 NGÕ THÁI THỊNH 1, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI., Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0904034868 Fax: 

Email: nguyenkimchi_85@yahoo.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH THANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012564993   ngày cấp: 07/04/2010   nơi cấp: HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0904034868   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: LẠI THỊ PHONG LAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 035173000887   ngày cấp: 07/11/2016   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    LẠI THỊ PHONG LAN
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số