Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

---------------------------

Số 01/2017-TBD-CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0309984729

Địa chỉ: 16 THÂN NHÂN TRUNG PHƯỜNG 13 QUẬN TÂN BÌNH TPHCM, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN NHẬT HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 320890964   ngày cấp: 05/12/2011   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH BẾN TRE

Điện thoại cố định: 0909236678   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN NHẬT HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 320890964   ngày cấp: 05/12/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: HUỲNH CHÍ TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079084000085   ngày cấp: 09/12/2015   nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL & DLQG VDC

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
2Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)