Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP

---------------------------

Số 010817/CBPL-BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0309532514

Địa chỉ: 11D Xuân Diệu, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02839481886 Fax:  02839481886

Email: kd1@trunglapmedical.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Hồng Hoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025363317   ngày cấp: 23/05/2011   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0909832469   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Sang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025649063   ngày cấp: 10/09/2012   nơi cấp: CA.TPHCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Xuân Sang
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số