Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

---------------------------

Số 882017/KNLS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lạng Sơn , ngày 08 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Mã số thuế: 4900228124

Địa chỉ: Số 139 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 139 Nguyễn du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053718517    Fax: 02053718417

Email: ctykhangnguyen2016@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Công Tạo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080780468   ngày cấp: 10/06/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại cố định: 0913570664   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ CÔNG TẠO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080780468   ngày cấp: 10/06/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 156  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ dây truyền dịch dùng kim có cánh 6000000
2Bộ dây truyền dịch1920000
3Bộ túi đựng nước tiểu600000
4Bộ kim truyền cánh bướm1200000
5Bộ dây thở ôxy900000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)