Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO NAM

---------------------------

Số 2108/CV-BN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 21 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO NAM

Mã số thuế: 0101446827

Địa chỉ: SỐ 1, NGÕ ĐOÀN KẾT, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI., Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): BAO NAM CO.,LTD - , Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111970462   ngày cấp: 07/12/2013   nơi cấp: CA TP HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 09871680122   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TRẦN CÔNG MINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111841313   ngày cấp: 26/10/2009   nơi cấp: CA HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163162194   ngày cấp: 10/01/2009   nơi cấp: CA NAM ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: NGUYỄN VĂN ÁNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163126299   ngày cấp: 06/02/2014   nơi cấp: CA NAM ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị y tế loại B,C,D, bao gồm thiết bị Y tế thuộc nhóm :
2Trang thiết bị y tế xâm lấn
3Trang thiết bị y tế không xâm lấn
4Trang thiết bị y tế chủ động
5Trang thiết bị y tế dùng cho mục đích riêng
6Trang thiết bị chẩn đoán invitro

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)