Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ

---------------------------

Số 0108-VBCB-VM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ

Mã số thuế: 0314225188

Địa chỉ: 38 đường D1,, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hà Mộng Bắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025224536   ngày cấp: 11/02/2010   nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0988960775   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phùng Miệu Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023577713   ngày cấp: 31/08/2011   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

(2) Họ và tên: XU CHENG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: G24143094   ngày cấp: 15/08/2007   nơi cấp: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Sinh phẩm chẩn đoán nhanh (Test nhanh)
2Thiết bị chẩn đoán invitro
3Hóa chất định nhóm máu tại giường
4Que thử đường huyết
5Sinh phẩm chẩn đoán định lượng (IMMUNOFLUORESCENT TEST)
6Que thử các thông số nước tiểu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)