Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM

---------------------------

Số SVME-17L091/V

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0100113254

Địa chỉ: -, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 02435740468 Fax:  02435740467

Email: admin@shimadzumed.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Toshiki Deguchi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TK2681119   ngày cấp: 12/08/2010   nơi cấp: Nhật Bản

Điện thoại cố định: 02435740468   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Xuân Thùy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182011200   ngày cấp: 18/06/2011   nơi cấp: Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 182 tháng.

(2) Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001183011914   ngày cấp: 24/11/2015   nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 134 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Xuân Thùy
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.Nguyễn Thu Hà
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số