Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK

---------------------------

Số 01/ADK-PL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ADK

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0313498584

Địa chỉ: 644/4 Đường 3/2, P14, Q10, TP HCM, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02873030300 Fax:  02873030300

Email: adkvngroup@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: VŨ LÊ QUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024250202   ngày cấp: 24/06/2010   nơi cấp: CA - TP.HCM

Điện thoại cố định: 0287 30 30 300   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: NGUYỄN ANH GIANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025332408   ngày cấp: 16/11/2010   nơi cấp: CA - TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 42 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    NGUYỄN ANH GIANG
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số