Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH TRƯỜNG THỊNH

---------------------------

Số 01/CV.LTT2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 29 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 3700951990

Địa chỉ: 289A/E, khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HỒ TIẾN THỊNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024120884   ngày cấp: 17/04/2013   nơi cấp: CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại cố định: 0983122588   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: LÂM THỊ HỒNG PHƯỢNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023091162   ngày cấp: 25/12/2007   nơi cấp: CA.TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở y tế Bình Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)