Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMED TECH VIỆT NAM

---------------------------

Số 308

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 30 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAMED TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106458086

Địa chỉ: Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145684850   ngày cấp: 21/02/2012   nơi cấp: công an tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cố định: 0904323161   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phí Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145226882   ngày cấp: 28/03/2003   nơi cấp: công an tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Monitor theo dõi bệnh nhân
2Máy giúp thở
3Máy gây mê kèm thở
4Máy xquang
5Máy siêu âm
6Thiết bị ngoại khoa ...

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)