Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TTNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

---------------------------

Số 68/HANTECH-CBĐĐKMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 31 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TTNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0101573374

Địa chỉ: 2-4 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HÀ VĂN THÀNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001073002511   ngày cấp: 06/10/2014   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0975531111   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010217163   ngày cấp: 30/05/2009   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Đặng Thị Lan Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 100747458   ngày cấp: 24/04/1998   nơi cấp: Công an Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Vũ Trường Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082012803   ngày cấp: 25/12/2015   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Hà Văn Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001073002511   ngày cấp: 06/10/2014   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy siêu âm
2Máy chụp cắt lớp vi tính
3Máy chụp X- quang KTS
4Máy nội soi
5Máy xét nghiệm nước tiểu
6Máy xét nghiệm điện giải
7Máy xét nghiệm miễn dịch
8Máy phân tích đông máu , máu lắng
9Máy điện tim
10Máy cộng hưởng từ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)