Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM

---------------------------

Số 01/2017/MED

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0312605258

Địa chỉ: 525/90 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02839111551 Fax:  02839110922

Email: quanghuypham1307@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024265137   ngày cấp: 09/08/2010   nơi cấp: Công an Tp.HCM

Điện thoại cố định: 0983120783   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Trần Tiến Lâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 006083000002   ngày cấp: 29/05/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQDVDC

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 46 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Trần Tiến Lâm
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số