Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

---------------------------

Số 29/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 20 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

Mã số thuế: 0105019777

Địa chỉ: Số 10, đường 19-5, tổ 4 Văn QUán, tổ dân phố 1, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Bá Khanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162333318   ngày cấp: 12/06/2013   nơi cấp: CA. Nam Định

Điện thoại cố định: 0912608386   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Nghị

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183855933   ngày cấp: 21/07/2014   nơi cấp: CA. Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Y học

(2) Họ và tên: Lê Ngọc Kỷ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151918898   ngày cấp: 20/03/2013   nơi cấp: CA. Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Cột sắc Ký Chromatographic column
2Chất thử chuẩn đoán D Eluent
3Chất thử chuẩn đoán C Eluent
4Chất thử chuẩn đoán B Eluent
5Chất thử chuẩn đoán A Eluent
6Chất thử chuẩn đoán Hemolytic agent
7Chất thử chuẩn đoán Calibrator
8Máy phân tích sinh hóa AC6601

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)