Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN

---------------------------

Số 022/MDS-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0302376496

Địa chỉ: 392/20/52 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838644024 Fax: 

Email: admin@mdstrungthien.vn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHAN KIM TOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024797295   ngày cấp: 27/10/2011   nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903147980   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Liaison® Light Check 12

- Mã sản phẩm: Liaison® Light Check 12

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

- Mục đích sử dụng: Thuốc thử Light Check cần thiết để kiểm tra tính hợp lệ của thuốc thử Starter 1 và 2 cũng như hoạt động của các đơn vị đo lường và pipet. Light Check phải được thực hiện trên Máy phân tích LIAISON® mỗi ngày một lần trước khi bắt đầu loạt phép đo đầu tiên hoặc mỗi khi sử dụng nhiều thuốc thử Starter Kit mới. Chương trình kiểm soát này đồng thời kiểm tra hoạt động thích hợp của thiết bị và của thuốc thử Starter Kit để tránh mất dữ liệu do sự cố của thiết bị hoặc thuốc thử starter kit vô tình được đặt hoặc hết hạn.

- Tên cơ sở sản xuất: DiaSorin Deutschland GmbH

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Von Hevesy-Str. 3 63128 Dietzenbach Deutschland

- Nước cơ sở sản xuất:

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Loại A, qui tắc 5

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: DiaSorin Italia S.p.A.

- Địa chỉ chủ sở hữu: Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), Italy,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)