Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT

---------------------------

Số 172/TRA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 27 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Mã số thuế: 0100236496

Địa chỉ: Số 12 phố Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tô Ngọc Tắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011527923   ngày cấp: 20/09/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904908888   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Văn Thương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011768368   ngày cấp: 19/02/2002   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Viết Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112110411   ngày cấp: 25/10/2012   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Giang Cao Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013265619   ngày cấp: 23/01/2010   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(4) Họ và tên: Nguyễn Thanh Tôn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221055088   ngày cấp: 03/03/2008   nơi cấp: Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy chụp mạch
2Máy chụp cộng hưởng từ
3Máy chụp cắt lớp vi tính
4Máy chụp X quang
5Máy siêu âm
6Monitor theo dõi bệnh nhân
7Máy điện tim

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)