Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHA VIỆT

---------------------------

Số 01/2017/NV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHA VIỆT

Mã số thuế: 0304404808

Địa chỉ: 766/3G Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN HÀ HUY CƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240592128   ngày cấp: 14/02/1997   nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại cố định: 0918319992   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Thanh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031309564   ngày cấp: 11/06/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 371523341   ngày cấp: 18/05/2008   nơi cấp: Công an tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(3) Họ và tên: Ngô Thị Thu Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321509284   ngày cấp: 26/05/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(4) Họ và tên: Bành Đức Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025341559   ngày cấp: 17/10/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(5) Họ và tên: Phạm Quốc Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025213344   ngày cấp: 29/12/2009   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Phôi dùng làm phục hình răng sứ thẩm mỹ
2Kim loại dùng làm khung sườn răng
3Vật liệu (phôi, kim loại) sản xuất phục hình răng thẩm mỹ
4Hạt nhựa dùng để làm răng giả
5Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha
6Vật liệu sản xuất phục hình răng sứ kim loại quý
7Vật liệu dùng để đắp Veneer sứ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)