Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH TÂM

---------------------------

Số 01.17/CVCB-MT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 12 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH TÂM

Mã số thuế: 1001107607

Địa chỉ: Lô 97, khu A tái định cư, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Phường Trần Lãm, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Minh Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034076003334   ngày cấp: 22/04/2016   nơi cấp: Thái Bình

Điện thoại cố định: 0986376255   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Tiến Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151852919   ngày cấp: 09/07/2006   nơi cấp: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Bùi Hữu Thịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082000376   ngày cấp: 28/02/2013   nơi cấp: TP.Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Vũ Minh Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038083000248   ngày cấp: 26/01/2015   nơi cấp: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các loại máy móc, trang thiết bị y tế và các hóa chất, vật tư y tế tiêu hao thuộc các nhóm B, C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thái Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)