Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GIA HƯNG

---------------------------

Số 01-2017/GIAHUNG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh An Giang , ngày 16 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế An Giang

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GIA HƯNG

Mã số thuế: 1600852791

Địa chỉ: 271/1A đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phường Mỹ Long, Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352021201   ngày cấp: 01/08/2006   nơi cấp: An Giang

Điện thoại cố định: 0912164143   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Võ Phi Long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 351385935   ngày cấp: 12/12/2012   nơi cấp: An Giang

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dụng cụ y tế, Hóa chất xét nghiệm, nội thất bệnh viện

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế An Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)