Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA

---------------------------

Số 157.17/VGM-KD/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0312593757

Địa chỉ: 274C NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 39972615 Fax:  39972616

Email: hoi.truongquoc@vietgia.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Công Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021731581   ngày cấp: 14/10/2003   nơi cấp: CA TPHCM

Điện thoại cố định: 0913701430   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Chí Thượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020738513   ngày cấp: 10/07/2007   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 300 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Chí Thượng
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số