Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY

---------------------------

Số 171019/BPLTBYT-ĐT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0311795486

Địa chỉ: 223A, đường 17, P. Tân Quy, Quận 7, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0913723703 Fax:  02862620411

Email: dungvietnguyen2000@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Viết Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022508438   ngày cấp: 11/06/2015   nơi cấp: Công an Tp. HCM

Điện thoại cố định: 0913723703   Điện thoại di động: 0913723703

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022508438   ngày cấp: 11/06/2015   nơi cấp: CÔNG AN TP HỒ CHI MINH

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 204 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    NGUYỄN VIẾT DŨNG
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số