Hồ sơ đã công bố

CTY TNHH TB Y TẾ HẢI KHOA

---------------------------

Số 030291CBMB-YTHK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CTY TNHH TB Y TẾ HẢI KHOA

Mã số thuế: 0302910340

Địa chỉ: 98 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 7, QUẬN 5, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYEN TRUONG HAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024779222   ngày cấp: 14/08/2007   nơi cấp: CA TP.HCM

Điện thoại cố định: 0918683232   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: QUẢN MINH HOÀNG VIỆT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 365784710   ngày cấp: 06/11/2010   nơi cấp: CA TỈNH SÓC TRĂNG

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
11.Bộ xử lý hình ảnh nội soi (Telecam DX II,Telecam SLII,Telecam SL II FI,Tricam SL II,Image 1 Hub,Image 1 Connect,Image 1 H3-Link,Image 1 X-link,Image 1 D3-Link,TelePack X,TelePack X LED,Telecam,Telecam C,Tricam,Image 1,C-Cam,TIPCAM 1-SPIES 3D,Image 1 HD). 2.Nguồn sáng nội soi ( Xenon Nova 175, Xenon 175,Xenon 100,Xenon 300,Xenon Nova 300,D-LIGHT C,Halogen 250,LED Nova 100 twin,LED Nova 150,Power LED 175) 3. Bộ xử lý và điều khiển (AIDA control,AIDA mini,Multiswitch) 4.Màn hình y tế ( Monitor). 5.Máy bơm khí CO2 ( Thermoflator, Electronic Endoflator, Endoflator 40, Endoflator 50, Hamou micro Hysteroflator). 6. Ống soi quang học (HOPKINS, HOPKINS II). 7. Dao mổ điện cao tần ( AUTOCON II 80, AUTOCON II 200, AUTOCON II 400). 8. Máy bào mô ( Unidrive SIII ECO, Unidrive SIII Arthro, Unidrive SIII) 9. Máy bơm hút dịch ( Endomat, ENDOMAT LC SCB, DUOMAT). 10. Máy soi hoạt dây thanh âm ( Pulsar, Pulsar II), 11. Dụng cụ phẫu tích ( Clickline) 12. Máy vệ sinh ống soi ( Clearvision II);

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)