Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

---------------------------

Số 251017/CBMB-NEWTECH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

Mã số thuế: 0312010187

Địa chỉ: Tầng 2, số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TẠ VĂN PHỤNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121371872   ngày cấp: 02/10/2006   nơi cấp: Công an Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại cố định: 028 3910 7116   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Vòng Chí Dậu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024991441   ngày cấp: 11/12/2008   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Lọc khuẩn Phế Dung kế
2Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy dao động xung ký)
3Máy thăm dò chức năng hô hấp ( Hô hấp ký)
4Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy đo nồng độ NO trong khí thở ra)
5Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy đo phế thân ký)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)