Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI

---------------------------

Số 27102017PKGD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 27 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0100773821

Địa chỉ: Số 298i, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 02438430748 Fax:  02438461750

Email: vq.dat@vietnammedicalpractice.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Yaron Atzmon

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 22902053   ngày cấp: 13/12/2016   nơi cấp: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội

Điện thoại cố định: 024 73009911   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Vũ Quốc Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163018677   ngày cấp: 28/09/2006   nơi cấp: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 50 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Vũ Quốc Đạt
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số