Hồ sơ đã công bố

CỬA HÀNG TÂN HỒNG ANH

---------------------------

Số 03/2017/SYT-THA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CỬA HÀNG TÂN HỒNG ANH

Mã số thuế: 0311711856

Địa chỉ: 69/70 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Hoằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021450808   ngày cấp: 11/03/2009   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02862711953   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Văn Thuần

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020432272   ngày cấp: 24/06/2002   nơi cấp: CA Tp. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Võ Bá Thi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024811856   ngày cấp: 30/11/2013   nơi cấp: CA Tp. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện
2Hóa chất,chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy sinh hóa
3Máy phân tích huyết học và phụ kiện
4Hóa chất,chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy huyết học
5Máy đo độ đông máu và phụ kiện
6Hóa chất,chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy đo độ đông máu
7Máy phân tích điện giải và phụ kiện
8Hóa chất,chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải
9Máy phân tích nước tiểu và phụ kiện
10Que, chất chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu
11Máy xét nghiệm Elisa và phụ kiện
12Hóa chất,chất chuẩn , dung dịch rửa dùng cho máy Elisa
13Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện
14Hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch
15Máy xét nghiệm HbA1c và phụ kiện
16Hóa chất,chất chuẩn , dung dịch rửa dùng cho máy HbA1c
17Máy phết Lam
18Hoá chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phết lam
19Các Trang thiết bị y tế chuẩn đoán invitro
20Ống nghiệm và vật tư tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)