Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV HÀ CHÂU

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 31 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MTV HÀ CHÂU

Mã số thuế: 0800826807

Địa chỉ: Thôn Đào Xá , xã Cao An, huyện Cẩm , tỉnh Hải Dương, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ CHÂU

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đào Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203784736    Fax: 02203784736

Email: tbyt.hcom@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142804776   ngày cấp: 04/04/2012   nơi cấp: Hải Dương

Điện thoại cố định: 01229359257   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111562925   ngày cấp: 19/07/2011   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy rửa quả lọc các loại50
2Bồn rửa quả lọc và dây máu40
3Hệ thống xử lý nước RO40

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)