Hồ sơ đã công bố

XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

---------------------------

Số 81/S-BH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 02 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Mã số thuế: 0300422482-002

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa-CN Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1,, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513836211    Fax: 02513833235

Email: sovigazbienhoa79@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tạ Mạnh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024182806   ngày cấp: 15/09/2003   nơi cấp: Công An TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903689421   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tạ Mạnh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024182806   ngày cấp: 15/09/2003   nơi cấp: Công An TP.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 214  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy dạng khí2000000
2Không khí nén10000
3Carbon dioxide260000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)