Hồ sơ đã công bố

XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

---------------------------

Số 82/S-BH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 02 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở: XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Mã số thuế: 0300422482-002

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng giao dịch(nếu có): Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa-Chi nhánh Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn - Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tạ Mạnh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024182806   ngày cấp: 15/09/2003   nơi cấp: Công An TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903689421   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Tạ Mạnh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024182806   ngày cấp: 15/09/2003   nơi cấp: Công An TP.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hai

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121534360   ngày cấp: 30/03/2017   nơi cấp: Công An tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(3) Họ và tên: Dương Quang Tạo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121174827   ngày cấp: 30/01/2009   nơi cấp: Công An tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(4) Họ và tên: Cù Huy Cận

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272079927   ngày cấp: 07/11/2006   nơi cấp: Công An tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Oxy dạng khí và lỏng
2Nitơ dạng khí và lỏng
3Argon dạng khí
4Carbon dioxide
5Không khí nén

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Nai nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)