Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

---------------------------

Số 031117/VBCB-MEDI

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 03 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702083524

Địa chỉ: 33 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 33 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743696002    Fax: 02743696004

Email: kimlien@ntivina.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: KIM JONG EUN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M38618632   ngày cấp: 31/08/2015   nơi cấp: Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 0913732180   Điện thoại di động: 0913732180

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Đỗ Văn Vượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162804925   ngày cấp: 02/03/2004   nơi cấp: Công An Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

(2) Họ và tên: Hồ Văn Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240796411   ngày cấp: 07/06/2012   nơi cấp: Công An Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khăn, bộ khăn phẫu thuật600000
2Áo phẫu thuật500000
3Khẩu trang y tế 700000
4Phụ kiện y tế dùng một lần100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)