Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMV HOÀNG LIÊN

---------------------------

Số 11/CV-CT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Yên Bái , ngày 06 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Yên Bái

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMV HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 5200262682

Địa chỉ: Tổ 12A, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Thịnh, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Việt Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060497049   ngày cấp: 29/12/2003   nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái

Điện thoại cố định: 0979795838   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Thị Quý

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060494049   ngày cấp: 18/01/2006   nơi cấp: CA tỉnh Yên Bái

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại máy móc thiết bị, hóa chất, y cụ, vật tư, dụng cụ y tế
2Các loại vật tư y tế tiêu hao
3Các loại trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Yên Bái nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)