Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH SƠN TÂY - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂY BẮC

---------------------------

Số 01/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 11 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH SƠN TÂY - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂY BẮC

Mã số thuế: 2600100257-011

Địa chỉ: Số 43 phố Tùng Thiện, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phương Văn Cần

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111283636   ngày cấp: 31/08/2004   nơi cấp: CA Tỉnh Hà Tây

Điện thoại cố định: 0913012035   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Văn Trường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038089003394   ngày cấp: 25/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị phòng mổ
2Thiết bị phòng chống nhiễm khuẩn
3Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
4Nội thất bệnh viện

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)