Hồ sơ đã công bố

XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI

---------------------------

Số 50/S/QHKH-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 16 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở: XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI

Mã số thuế: 0300422482-010

Địa chỉ: lô C4, đường số I, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Văn phòng giao dịch(nếu có): Xí nghiệp que hàn điện Khánh Hội - Lô C4, đường số 1, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trịnh Văn Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024729706   ngày cấp: 05/04/2007   nơi cấp: công an TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02723637684   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trịnh Văn Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024729706   ngày cấp: 05/04/2007   nơi cấp: CA. Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Bùi Mai Điệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022641063   ngày cấp: 10/01/2006   nơi cấp: CA. Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kinh tế học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Oxy dạng khí và lỏng
2Nitơ dạng khí và lỏng
3Argon khí
4Khí nén y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Long An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)