Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD

---------------------------

Số BCD2111CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 21 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD

Mã số thuế: 0104202787

Địa chỉ: TT Bộ Văn Hóa, Ngõ Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tran Lang Duong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010825648   ngày cấp: 05/04/2011   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0437368052   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Văn Tĩnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187205762   ngày cấp: 14/01/2010   nơi cấp: Công An Tĩnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Từ Hoài Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026071291210   ngày cấp: 29/08/2016   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị, dụng cụ trong Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
2Thiết bị và vật tư chẩn đoán hình ảnh; Mạng hình ảnh
3Thiết bị y tế trong y học thẩm mĩ
4Thiết bị, dụng cụ, nẹp trong chấn thương chỉnh hình
5Thiết bị thí nghiệm, sắc ký.
6Dụng cụ và thiết bị mổ
7Thiết bị và mô hình, mô phỏng
8Các trang thiết bị thuộc loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)