Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAN

---------------------------

Số 0110/SYTTP-ĐTP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAN

Mã số thuế: 0305402440

Địa chỉ: 788/41 B Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Quang Chiểu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023652954   ngày cấp: 28/05/0201   nơi cấp: Công An Tp. HCM

Điện thoại cố định: 0903699090   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TRẦN QUANG CHIỂU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023652954   ngày cấp: 28/05/2013   nơi cấp: công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: PHAN QUANG ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300717964   ngày cấp: 10/03/2004   nơi cấp: CA. Tỉnh Long An

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D
2Thiết bị, hóa chất, chất chuẩn, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
3Test thử nhanh các loại, vật tư y tế tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)