Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG

---------------------------

Số 01MBTT/TQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 22 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG

Mã số thuế: 0101451908

Địa chỉ: Số 23 Ngách 155/172 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Hà Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011844673   ngày cấp: 21/07/2010   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912477886   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112036901   ngày cấp: 18/11/2003   nơi cấp: Công An Hà Tây

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Lê Thị Vượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012239547   ngày cấp: 29/01/2007   nơi cấp: Công an Thành Phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Trần Hà Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011844673   ngày cấp: 21/07/2010   nơi cấp: Công an Thành Phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1 Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)