Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)

---------------------------

Số Số 02/TTBYT-MLV/2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0302125855

Địa chỉ: Tòa nhà E-town, số 364, đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PARAMJIT SINGH SAWHNEY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: AN215018   ngày cấp: 23/11/2020   nơi cấp: SCARBOROUGH

Điện thoại cố định: 02838159870   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trịnh Sơn Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001083033121   ngày cấp: 30/01/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Y học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1ỐNG NỘI KHÍ QUẢN KÈM ỐNG HÚT
2LỌC KHUẨN, VIRUT
3LỌC KHUẨN, VIRUT, LÀM ẨM
4DỤNG CỤ LÀM ẤM, LÀM ẨM KHÍ THỞ
5ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ
6MẶT NẠ THANH QUẢN
7ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CỔNG MŨI
8ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CỔNG MIỆNG
9ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CÓ LÒ XO
10ONG NOI KHI QUAN DUNG CHO PHAU THUAT LASER
11ỐNG THÔNG PHẾ QUẢN 2 NÒNG TRÁI/PHẢI
12HỆ THỐNG TRỢ HÔ HẤP CPAP
13ỐNG MỞ KHÍ QUẢN CÓ BÓNG, CỬA SỔ
14MỞ KHÍ QUẢN SỬ DỤNG NHIỀU LẦN
15MỞ KHÍ QUẢN CÁC LOẠI
16NÒNG TRONG ỐNG MỞ KHÍ QUẢN
17VAN TẬP NÓI
18THÔNG DẪN LƯU LỒNG NGỰC
19DÂY DẪN LƯU NGỰC
20GIÙI CHỌC LỒNG NGỰC
21ỐNG ĐẶT NỘI THỰC QUẢN- KHÍ QUẢN KẾT HỢP
22CANUYN ĐẶT MŨI SILICON
23ỐNG NỘI THỰC QUẢN- KHÍ QUẢN
24THONG NUOI AN DA DAY TA TRANG ENTRISTAR
25ỐNG NUÔI ĂN
26ỐNG NUÔI ĂN DẠ DÀY TÁ TRÀNG
27TÚI CHỨA THỨC ĂN E-PUMP
28TÚI CHỨA THỨC ĂN NHỎ GIỌT THƯỜNG
29TÚI ĐỨNG THỨC ĂN SỬ DỤNG THEO MÁY EPUMP
30TÚI CHỨA THỨC ĂN NHỎ GIỌT
31BỘ DÂY DẪN DÙNG CHO MÁY K924
32MÁY NUÔI ĂN KANGAROO K924
33MÁY BƠM THỨC ĂN EPUMP
34MÁY BƠM THỨC ĂN TỰ ĐỘNG K 924
35THÔNG DẠ DÀY
36THÔNG DẠ DÀY 2 NÒNG
37ỐNG NUÔI ĂN ENTRIFLEX
38BỘ DÂY CHO ĂN TRẺ EM
39BỘ MỞ DẠ DÀY QUA NỘI SOI
40ỐNG THÔNG TIỂU 2 NHÁNH
41ỐNG THÔNG TIỂU 3 NHÁNH
42THÔNG TIỂU NELATON
43NHIET KE GENIUS 2 VA CHAN DE
44CÂY NÒNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN
45BỘ LẤY ĐỜM PHẾ QUẢN
46ỐNG HÚT PHẪU THUẬT
47HE THONG MAY AP LUC GB SCD 700
48HE THONG MAY AP LUC SCD EXRESS
49BAO CHI DUI
50ỐNG HÚT DỊCH ĐẦU TRÒN
51HỆ THỐNG HÚT KHÍ KÍN
52MÁY THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG
53CATHETER LẤY HUYẾT ĐỘNG MẠCH
54CATHETER LẤY HUYẾT KHỐI TĨNH MACH
55BỘ CẢM BIẾN ĐO ÁP LỰC TRUWAVE
56DÂY CÁP, ĐẦU ĐO HUYẾT ÁP XÂM NHẬP (DOME CÁC LOẠI, CÁC CỠ)
57CATHETER ĐO CUNG LƯỢNG TIM THEO PHƯƠNG PHÁP HOÀ LOÃNG NHIỆT VOLUME VIEW
58SENSOR ĐO CUNG LƯỢNG TIM LIÊN TỤC FLOTRAC
59ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CÓ BÓNG
60ỐNG NỘI KHÍ QUẢN KHÔNG BÓNG
61VÀ CÁC VẬT TƯ DÙNG TRONG PHÒNG MỔ KHÁC
62VÀ CÁC VẬT TƯ DÙNG TRONG PHÒNG HỒI SỨC KHÁC
63BD Ultra-Fine™ Needle Insulin Syringe
64BD Ultra-Fine™ Insulin Syringe
65BD Ultra-Fine™ II Short Needle Insulin Syringe
66BD Micro-Fine™ + Pen Needles
67BD Ultra-Fine™ Pen Needles
68BD Venflon™ Pro
69BD Insyte-W™
70BD Connecta
71 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 18GA x 1.16' (1.3 x 30mm)
72 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 18GA x 1.88' (1.3 x 48mm)
73 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 20GA x 1.00' (1.1 x 25mm)
74 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 20GA x 1.16' (1.1 x 30mm)
75 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 20GA x 1.88' (1.1 x 48mm)
76 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 22GA x 1.00' (0.9 x 25mm)
77 BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged 24GA x 0.75' (0.7 x 19mm)
78BD Venflon™ Pro Safety
79BD Neoflon™
80BD Venflon™
81 BD Insyte™ Autoguard™ Winged (BD Vialon™ Material - BD Instaflash™ Needle Technology) 24GA x 0.75' (0.7x 19mm)
82 BD Insyte™ Autoguard™ Winged (BD Vialon™ Material - BD Instaflash™ Needle Technology) 22GA x 1.00' (0.9x 25mm)
83BD Insyte™ Autoguard™ Winged (BD Vialon™ Material - BD Instaflash™ Needle Technology) 20GA x 1.16' (1.1 x 30mm)
84BD Insyte™ Autoguard™ Winged (BD Vialon™ Material) 18GA x 1.16' (1.3 x30 mm)
85BD PrecisionGlide™ needle 30Gx1/2(0.3mm x13mm)
86BD PrecisionGlide™ needle 30Gx1/2(0.3mm x13mm)
87BD Spinal Needle 18GA 3.50 IN 1,20 x 90 mm
88BD Spinal Needle 20GA 3.50 IN 0,90 x 90 mm
89BD Spinal Needle 26GA 3.50 IN 0,45 x 90 mm
90BD Spinal Needle 22GA 3.50 IN 0,70 x 90 mm
91BD Spinal Needle 23GA 3.50 IN 0,64 x 90 mm Thin Wall
92BD Spinal Needle 25GA 3.50 IN 0,50 x 90 mm
93BD Spinal Needle 27GA 3.50 IN 0,40 x 90 mm
94BD PosiFlush™ XS 3mL
95BD PosiFlush™ XS 5mL
96BD PosiFlush™ XS 10mL
97HEPARIN 10UL 5ML FILL IN 5ML SYRINGE
98BD PosiFlush™ SP 3mL
99BD PosiFlush™ SP 5mL
100BD PosiFlush™ SP 10mL
101BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.05 ml- with intergrated cannula-27G x 3/8''- 0.4 x 0.95 mm
102BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.5 ml – with integrated cannula-23G x1” – 0.6x25mm
103BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.5 ml – with integrated cannula – 24Gx3/4” – 0.55x19mm
104BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.5 ml – with integrated cannula – 25G x 1” – 0.5x25mm
105BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.5 ml – with integrated cannula – 25G x 1” – 0.5x16mm
106BD Soloshot™ Mini Auto-Disable Syringe of 0.1ml – with integrated cannula- 27G x 3/8”-0.4x9.5mm.
107BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 18GA x 1.75' (1.3 x 45mm)
108BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 18GA x 1.25' (1.3 x 32mm)
109BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 20GA x 1.25' (1.1 x 32mm)
110BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 20GA x 1.75' (1.1 x 45mm)
111BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 22GA x 1.00' (0.9 x 25mm)
112BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 24GA x 0.75' (0.7 x 19mm)
113BD Angiocath™ I.V Catheter
114BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 24GA x 0.56' (0.7 x 14mm)
115BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 24GA x 0.75' (0.7 x 19mm)
116BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 22GA x 1.00' (0.9 x 25mm)
117BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 20GA x 1.00' (1.1 x 25mm)
118BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 20GA x 1.25' (1.1 x 32mm)
119BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 20GA x 1.75' (1.1 x 45mm)
120BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 18GA x 1.25' (1.3 x 32mm)
121BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - Single port 18GA x 1.75' (1.3 x 45mm)
122BD Nexiva™ Closed IV Catheter System 24GA x 0.56' (0.7 x 14mm)
123BD Nexiva™ Closed IV Catheter System - 20GA x 1.00' (1.1 x 25mm)
124BD Filter Needle with 5 Micron Filter
125BD Nokor™ Filter Needle with 5 Micron Filter
126BD Q-Syte™ Luer Access Split Septum
127BD Q-Syte™ Extension Set
128BD Q-Syte™ Bi-Extension Set
129BD Q-Syte™ Tri-Extension Set
130BD Q-Syte™ "Y" Extension Set
131BD Arterial Cannula (Arterial cannula W/Floswitch 22G)
132SYRINGE 0.5ML 27GA 3/8IN (BCG SYRINGE)
133BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 18GA X 1.88IN
134BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 18GA X 1.16IN
135BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 20GA X 1.88IN
136BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 20GA X 1.16IN
137BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 22GA X 1IN
138BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 24GA X 0.75IN
139BD PrecisionGlide™ Needle 23G 1 TW (0.6 mm x 25 mm)
140BD PrecisionGlide™ Needle 26G 1/2 (0.45 mm x 13 mm)
141ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT
142ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT
143ỐNG NỐI NHỰA 5 IN 1
144ĐẦU NỐI NHỰA CHỮ Y
145GAC TAM GON
146NAP CHE DAU DOC NHIET KE
147GAC CAN QUANG

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)