Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Y SINH ANH EM

---------------------------

Số 01-VBCB-AEC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Y SINH ANH EM

Mã số thuế: 0314754167

Địa chỉ: 38 đường D1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HOÀNG OANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023232934   ngày cấp: 08/08/2005   nơi cấp: CA tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903874749   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đinh Văn Thời

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215004294   ngày cấp: 21/03/2013   nơi cấp: CA Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Sinh phẩm chẩn đoán nhanh invitro (Test nhanh)
2Hóa chất định nhóm máu tại giường
3Que thử đường huyết
4Sinh phẩm chẩn đoán định lượng (IMMUNOFLUORESCENT TEST)
5Que thử các thông số nước tiểu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)