Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỨC MINH

---------------------------

Số 00202/VBCBSX/ĐM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 27 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0102930893

Địa chỉ: Số nhà 60, ngõ 211, phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỨC MINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số nhà 60, ngõ 211, phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438585136    Fax:

Email: hanhducminh.jsc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Cù Đình Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011634698   ngày cấp: 30/03/2010   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904065568   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Xuân Thiềm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151733328   ngày cấp: 08/06/2004   nơi cấp: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Khác

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 95  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG EDTA3500000
2ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG HEPARIN1200000
3ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG NATRI CITRATE650000
4ĐĨA PETRI NHỰA PHI 930000
5ỐNG NGHIỆM NHỰA PP21000
6ỐNG NGHIỆM NHỰA PS40000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)