Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

---------------------------

Số 01/HT-CBĐĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0100511777

Địa chỉ: 158 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Thành

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 158 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì – Hà Nội, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438619728    Fax: 02436872294

Email: dphathanh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lương Đình Tề

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001049000499   ngày cấp: 22/09/2014   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912355144   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lương Ngọc Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011795977   ngày cấp: 28/02/2006   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch vệ sinh mũi100000
2Lọ xịt mũi100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)