Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN THANH

---------------------------

Số 0101/2018/TT/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 11 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN THANH

Mã số thuế: 0107020979

Địa chỉ: Số 1BQ36 Ngõ 160 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 03819000350   ngày cấp: 19/08/2015   nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 01298658789   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lương Mạnh Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012357283   ngày cấp: 22/07/2008   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: Lê Thành Tân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038085000036   ngày cấp: 10/11/2014   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(3) Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013298449   ngày cấp: 22/04/2010   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế thuộc danh mục B, C, D của bộ y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)